USLOVI I PRAVILA KORIŠTENJA FINE FOOD LOYALTY MOBILNE APLIKACIJE

Fine Food Loyalty aplikacija je dostupna za besplatno preuzimanje sa Google Play ili Apple App Store.

U ovim uslovima korištenja, želimo upoznati korisnike „Fine Food Loyalty“ aplikacije načinu rada aplikacije i podacima koji se prikupljaju tokom korištenja aplikacije „Fine Food Loyalty“ (dalje u tekstu: „FF Loyalty“). Također ćemo objasniti način funkcionisanja i okolnosti te koje podatke prikupljamo putem Vašeg mobilnog uređaja.

Klikom na polje „pristajem na uslove korištenja aplikacije“ dajete svoj pristanak da se Vaši podaci mogu koristiti na način i u slučajevima definisanim ovim Uslovima korištenja.

1. OPĆENITO O KORIŠTENJU APLIKACIJE I USLOVIMA ZA STICANJE BODOVA

1.1. Lične podatke naših korisnika prikupljamo samo ako je to potrebno za pružanje funkcionalne aplikacije kao i naših sadržaja i usluga. Lični podaci naših korisnika se prikupljaju i koriste u svrhu izvršenja odnosa između kupca i Fine Food Family d.o.o. kao nosioca Loyalty aplikacije. Iznimka se primjenjuje u onim slučajevima u kojima se dobiva saglasnost ili obradu podataka dopuštaju zakonski ili pravni propisi.

1.2 Korisnik aplikacije svakom kupovinom proizvoda Fine Food Family  d.o.o. u maloprodajnim objektima prikuplja poene-bodove, koje kasnije može koristiti u zamjenu za besplatne, unaprijed definisane, proizvode iz prodajnog asortimana (vidi: Loyalty skala). 

1.3 Minimalni iznos računa za ostvarivanje prava na bodove je 2,00 KM za kupovinu u pekarskom dijelu maloprodajnih objekata, odnosno 10,00 KM za kupovinu u caffe bar/ restoranskom dijelu maloprodajnih objekata. Prikupljene bodove nije moguće zamijeniti za novac.

1.4 Kupac za svaku utrošenu konvertibilnu marku dobija određeni broj bodova, u skladu sa Loyalty skalom koju možete pogledati na slijedećem linku.

1.5 Za svaki od unaprijed definisanih proizvoda sa Loyalty skale, kupac je dužan da prikupi određeni broj bodova kako bi prikupljenim bodovima ostvario mogućnost na definisane proizvode bez ikakve naknade.

1.6 Korisnik koji je prikupio određeni broj bodova ranijim kupovinama proizvoda, može prikupljene bodove iskoristiti u zamjenu za određene proizvode sa Loyalty skale bez novčane naknade (listu proizvoda vidjeti ovdje).

1.7 Poeni-bodovi se mogu skupljati samo i isključivo u maloprodajnim objektima navedenim u ovom dokumentu.

2. INSTALIRANJE APLIKACIJE, KREIRANJE KORISNIČKOG PROFILA, POHRANJIVANJE I KORIŠTENJE VAŠIH PODATAKA

2.1 Nakon instaliranja aplikacije na mobilni uređaj, u sekciji registracija se unose traženi podaci koji su vidljivi na zaslonu mobilnog uređaja, i bez kojih nije moguće uspješno izvršiti registraciju novog korisnika.

2.3 Obavezno se popunjavaju polja: Ime i prezime, broj mobilnog telefona i e-mail adresa, a opciono korisnici mogu unijeti i adresu svog prebivališta.

2.4 Svaki novoregistrovani korisnik ima opciju da prilikom registracije korisničkog profila u „FF Loyalty“ aplikaciji odabere opciju da li želi ili ne želi primati naš newsletter na e-mail adresu koju je koristio prilikom registracije svog profila.

2.5 Korisnici „FF Loyalty“ aplikacije koji su već registrovali svoj profil u aplikaciji, prilikom svakog novog ulaska u aplikaciju unose log-in podatke koji se sastoje od registrovane e-mail adrese i šifre koju su odabrali prilikom prve registracije, ili šifre koju su naknadno promijenili. 

2.6 U postupku registracije na e-mail adresu koju je novi korisnik unio prilikom otvaranja profila/ naloga, doći će posebni e-mail koji će korisnika uputiti na unos šifre koju će korisnik ubuduće koristiti za pristup svom korisničkom profilu/ nalogu. 

2.7 Prilikom kreiranja korisničkog profila, korisnici mogu ostvariti dodatne pogodnosti u vidu ostvarivanja besplatnih bodova (vidjeti ovdje)

2.8 U aplikaciji možete koristiti funkcije svog Loyalty računa, primati preporuke za proizvode u skladu sa svojim potrebama i akcijskim ponudama, možete pregledavati proizvode koje ste ranije kupili, izvršene transakcije itd.

3. PRIKUPLJANJE SKUPOVA PODATAKA U DATOTEKAMA ZAPISA

3.1 Prilikom korištenja aplikacije naš sistem može prikupiti slijedeće podatke i informacije o uređaju:

 • verzija aplikacije i jezik aplikacije
 • operativni sistem i verzija
 • vrsta uređaja, naziv uređaja, proizvođač uređaja i jezik uređaja
 • davatelj mreže/mreža/pozivni broj zemlje
 • datum i vrijeme korištenja
 • ID sesije i status korisnika u svrhu identifikacije Vaše sesije povezivanja
 • IP-adresa – anonimizira se u najkraćem mogućem roku
 • vrijeme i razlozi pojave grešaka u aplikaciji.

3.2 Naš sistem pohranjuje podatke. Svrha analize anonimiziranih skupova podataka u datotekama zapisa je što brže pronalaženje grešaka i njihovo uklanjanje u najkraćem mogućem roku. Na taj način također smo u mogućnosti optimizirati funkcionalnost aplikacije, upravljati kapacitetima poslužitelja, pratiti i osiguravati tehničku stabilnost aplikacije te dodatno unaprijediti našu ponudu. Osim toga, ispituje se valjanost verzije aplikacije, a nevažeće verzije se blokiraju kako bismo osigurali da se iste više ne koriste. U spomenutim svrhama sadržano je prevladavanje našeg legitimnog interesa za obradu podataka u skladu s čl. 6. st. 1. f) Opće uredbe, odnosno čl. 6. st. 1. e) ZZLP-a, koji je ujedno i pravna osnova za obradu. U tom se kontekstu podaci ne obrađuju u marketinške svrhe. Podaci pohranjeni u datoteke zapisa brišu se najkasnije nakon 30 dana.

4. PRIKUPLJANJE OSTALIH PODATAKA – LIČNIH PODATAKA

4.1 Ostale podatke, a posebno lične podatke, obrađujemo ako ste se u okviru prijave prijavili sa svojim pristupnim podacima. 

4.2 Takvi podaci su:

 • instalacijski ID
 • pseudonimizirani ID
 • ponašanje aplikacije, npr. pokretanje ili zaustavljanje aplikacije
 • ponašanje korisnika, npr. posjeti stranicama, uključujući klikove i push-notifikacije.

4.3 FF Loyalty aplikacija ne prikuplja jedinstveni identifikacijski broj Vašeg mobilnog uređaja. Svrha prikupljanja navedenih ličnih podataka (prikupljenih automatiziranim putem kao unesenih ličnih podataka) je omogućiti Vam cjelovito korištenje ‘FF Loyalty’ aplikacije. Bez prethodno navedenih ličnih podataka ne možemo Vam pružiti iskustvo kupovine u skladu s Vašim potrebama, individualiziranu podršku i lično Vam se obratiti.

4.4 Deinstaliranjem aplikacije ‘FF Loyalty’ odmah se prekida prikupljanje i pohranjivanje informacija. Podaci koje je prikupila aplikacija ‘FF Loyalty’, a koje smo povezali s Vašim ‘FF Loyalty’ računom, istog se časa brišu ako izbrišete svoj ‘FF Loyalty’ račun. Brisanje možete provesti u svakom trenutku. U svakom trenutku također možete promijeniti podatke u svom ‘FF Loyalty’ računu. Ako ste sa svojim ‘FF Loyalty’ računom obavili kupovinu, na osnovu koje ste ostvarili određene pogodnosti, podaci o toj kupovini (poput imena, adrese, podataka o plaćanju i podataka o robi) čuvati će se 1 (jednu) godinu dana.

5. KORIŠTENJE „PUSH“ OBAVIJESTI

5.1 Aplikacija koristi „push“ obavijesti proizvođača operativnog sistema. Radi se o kratkim porukama koje se mogu prikazati na zaslonu Vašeg uređaja, a putem njih Vas aktivno informišemo o događajima u aplikaciji, ponudama itd. 

5.2 Ovisno o tipu operativnog sistema, prethodno će Vas se tražiti izričitu saglasnost. U svakom trenutku možete prekinuti „push“ obavijesti ako ne koristite aplikaciju, i to tako da se izričito odjavite iz aplikacije. Ako je potrebno, „push“ obavijesti je moguće podesiti u postavkama aplikacije. Nadalje, primanje „push“ obavijesti je moguće isključiti u postavkama operativnog sistema Vašeg pametnog telefona.

5.3 Putem operativnog sistema možete upravljati primanjem „push“ obavijesti/ isključiti ih na sljedeći način:

 • iOS/Postavke/<Naziv aplikacije>/Obavijesti
 • Android/Postavke/Aplikacije/Upravitelj aplikacija/<Naziv aplikacije >/Obavijesti

6. POGREŠKE, NEPRAVILNOSTI I ISKLJUČENJE IZ ČLANSTVA  

6.1 Korisnici Fine Food Loyalty aplikacije mogu zatražiti izmjenu bodova koji su greškom dodijeljeni ili nisu im dodijeljeni, putem Kontakt centra. Takav se zahtjev prijavljuje s obrazloženjem i što je prije moguće nakon otkrivanja pogrešne dodjele bodova.  

6.2 Vlasnik aplikacije isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu u slučaju gubitka korisničkih log-in podataka za korisnički profil, u slučaju da korisnik dijeli svoje podatke ili ih učini dostupnim trećim licima koja iskoriste njegove prikupljene bodove i sl.

6.3 Korisnik FF Loyalty aplikacije može svoj korisnički profil vezati za samo jedan uređaj.

6.4 Vlasnik aplikacije ima pravo provesti poništavanje Članskog računa u sljedećim slučajevima:  

– korisnički podaci se dijele sa više ljudi na način da se jedan korisnički profil koristi na dva ili više različitih uređaja. 

– korisnik aplikacije svojim postupcima ili izjavama ugrožava rad programa lojalnosti, legitimne interese ili prava ostalih Članova (npr. davanje nezakonitih, neistinitih ili klevetničkih komentara u odnosu na Fine Food program lojalnosti)  

6.5 Neovisno o navedenom Vlasnik aplikacije zadržava pravo deaktivacije Članskog računa, odnosno zabrane daljnjeg korištenja Fine Food Loyalty aplikacije sa trenutnim učinkom, u slučajevima kada se, prema slobodnoj procjeni Vlasnika aplikacije, radi o kršenju uslova korištenja, a posebno ako je to nužno radi uklanjanja nastanka štete za Vlasnika aplikacije ili treće osobe. 

7. KOMUNIKACIJA, PRIGOVORI, RJEŠAVANJE SPOROVA 

7.1 Za podršku i informacije kao i za bilo koji vid prigovora u vezi s FF Loyalty programom Član-korisnik se može obratiti Kontakt centru putem:  e-pošte upućene na  info@finefood.ba

7.2 Vlasnik aplikacije ukoliko nije u mogućnosti pozitivno riješiti prigovor Člana-korisnika zaprimljen putem e-pošte, istog će uputiti da prigovor dostavi u pisanoj formi.

7.3 Član-korisnik može podnijeti pisani prigovor u vezi s radom i funkcionisanjem FF Loyalty aplikacije na sljedeći način:  

1. na poštansku adresu Fine Food Family d.o.o., ul. Pofalićka br. 5  71000 Sarajevo 

2. e-poštom na info@finefood.ba  

7.4 Pri podnošenju prigovora Član-korisnik je dužan Vlasniku aplikacije staviti na raspolaganje kontakt podatke na koje mu Vlasnik aplikacije može dostaviti povratne informacije.

Postupak rješavanja pisanih prigovora  

7.5 Pri podnošenju pisanog prigovora Član-korisnik je dužan Vlasniku aplikacije staviti na raspolaganje sve podatke i dokumente koji podupiru prigovor. Npr., ako se prigovor odnosi na probleme s kupovinom/ bodovima, Član-korisnik mora predočiti račune/ potvrde zaprimljene u vrijeme kupovine.  

7.6 U slučaju da Vlasnik aplikacije nema na raspolaganju dovoljno podataka potrebnih za rješavanje prigovora, može od Člana-korisnika zatražiti da u određenom roku dostavi potrebne podatke. U slučaju da Član-korisnik pravovremeno ne dostavi tražene podatke te Vlasnik aplikacije zbog nedovoljno podatka ne može riješiti prigovor, ima pravo odbiti prigovor. 

8. DEAKTIVACIJA ČLANSKOG RAČUNA I BRISANJE LIČNIH PODATAKA

8.1 Članski-korisnički račun moguće je deaktivirati:  

– na zahtjev Člana-korisnik – Član-korisnik može zatražiti prekid sudjelovanja u Fine Food programu lojalnosti i deaktiviranje Članskog-korisničkog računa u bilo kojem trenutku putem e-maila, i to slanjem zahtjeva isključivo sa e-mail adrese koja je vezana za njegov korisnički profil. Nakon potvrde identiteta Člana-korisnika od strane Vlasnika aplikacije, Članu-korisniku će se ukinuti korisnički račun, a do tada prikupljeni bodovi u slučaju da nisu iskorišteni se brišu zajedno sa korisničkim nalogom.

– na zahtjev Vlasnika aplikacije u slučaju:

 1. nedovršene i nepotpune registracije, 
  1. zbog neaktivnosti, kada će Vlasnik aplikacije deaktivirati Članski-korisnički račun onih Članova-korisnika koji nisu koristili aplikaciju 1 (jednu) godinu, odnosno kada Član-korisnik nije prikupio nijedan Bod na Članski-korisnički račun u roku od 6 (šest) mjeseci nakon registracije,
  1. kršenja Pravila korištenja (tačka 6.4).

8.2 Nakon deaktiviranja korisničkog računa, Član-korisnik se ne može prijaviti u Članski račun, ne može skupljati bodove te nema pravo na korištenje pogodnosti programa.  

Brisanje ličnih  podataka  

8.3 Lični podaci Člana-korisnika koji su prikupljeni nakon registracija u Fine Food Loyalty aplikaciju brišu se u roku od: 

 • 48 (četrdeset osam) sati od zaprimanja zahtjeva Člana-korisnika za brisanje njegovih ličnih podataka u programu lojalnosti upućenog Vlasniku aplikacije na način definisan tačkom 7. Pravila,
 • 30 (trideset) dana od dana Deaktivacije Članskog računa u skladu s čl. 8 Pravila korištenja. 

8.4 Od dana brisanja osobnih korisničkih podataka Članski-korisnički račun više neće biti dostupan Članu-korisniku. Nakon brisanja ličnih korisničkih podataka reaktivacija Članskog-korisničkog računa više nije moguća.              

9. GUBITAK, KRAĐA, PONIŠTAVANJE I ZAMJENA KARTICE LOJALNOSTI  

9.1 Član-korisnik  je dužan što je prije moguće obavijestiti Vlasnika aplikacije u slučaju gubitka ili krađe podataka svog korisničkog profila. Na temelju zaprimljene obavijesti Vlasnik aplikacije će privremeno suspendirati mogućnost korištenja korisničkog računa

9.2 U slučaju promjene, gubitka ili kvara uređaja na koji je Član-korisnik instalirao FF Loyalty aplikaciju, Član-korisnik je dužan obavijestiti Vlasnika aplikacije o toj činjenici, na način definisan tačkom 7. Pravila, kako bi Vlasnik aplikacije omogućio korištenje FF Loyalty aplikacije sa ranije kreiranim korisničkim podacima na drugom uređaju Člana-korisnika.       

10. PRIVATNOST LIČNIH PODATAKA

10.1 U okviru FF Loyalty programa Vlasnik aplikacije koristi lične podatke Članova-korisnika u marketinške svrhe, pri čemu se razlikuju opći i personalizirani marketing. Vlasnik aplikacije koristi e-mail adresu, kojom se Članovi-korisnici registriraju na program lojalnosti, te Viber ili SMS poruke, ako su Članovi odabrali te kanale komunikacije, za slanje općih marketinških poruka i promotivnih ponuda, upita za učešće u istraživanju tržišta te istraživanju zadovoljstva Članova-korisnika. Taj tip marketinga zove se opći jer se poruke istog sadržaja šalju svim Članovima-korisnicima, odnosno poruke nisu individualizirane za pojedine Članove ili grupe Članova-korisnika. 

10.2 Ako Član-korisnik ne želi primati takve opće marketinške poruke, može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor (u aplikaciji maknuti kvačicu za primanje općeg marketinga), nakon čega mu Vlasnik aplikacije više neće slati opći marketing. 

10.3 S ciljem kreiranja relevantnih ponuda, posebno prilagođenih kupovnim navikama Članova-korisnika, Vlasnik aplikacije će Članovima, koji su dali suglasnost za primanje personaliziranih marketinških poruka, putem kanala komunikacije koje su Članovi-korisnici odabrali, slati personalizirane informacije o ponudama, akcijama, Kuponima koji u najvećoj mjeri odgovaraju interesima pojedinog Člana-korisnika. 

10.4 U ovom slučaju Vlasnik aplikacije, na temelju saglasnosti Člana-korisnika, koristi podatke o kupovnim navikama Člana-korisnika, koji su Vlasniku aplikacije dostupni na temelju dosadašnjih kupovina i korištenja FF Loyalty aplikacije, za kreiranje individualiziranih ponuda za Člana-korisnika, koje su time za Člana-korisnika relevantnije od ponuda koje su opće marketinške poruke.  

10.5 Ako Član-korisnik ne želi primati takve personalizirane marketinške poruke, može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor (u aplikaciji maknuti kvačicu za primanje personaliziranog marketinga), nakon čega mu Vlasnik aplikacije više neće slati personalizirani marketing. Članovi-korisnici mogu prigovoriti na primanje personaliziranih marketinških poruka na način definisan tačkom 7. ovih Pravila.

11. PROMOCIJE I KAMPANJE  

11.1 Vlasnik aplikacije ima pravo objavljivati privremene promocije i kampanje radi postizanja uspjeha FF Loyalty programa i uspostaviti posebna pravila za njih. Članovima-korisnicima se šalje prethodna obavijest o pravilima promocija i kampanja putem e-mail adrese.

12. IZMJENE I DOPUNE PRAVILA PROGRAMA

12.1 Kako se poslovanje Vlasnika aplikacije neprestano razvija i mijenja, moguće je da će se i Pravila programa povremeno izmijeniti i dopuniti/ ažurirati, uključujući FF Loyalty program i njegove uslove (Loyalty skala i bonusi definisani tačkom 2.7 Pravila), a Članovi-korisnici će o tome biti pravovremeno obaviješteni. Izmjene i dopune/ažuriranja neće imati retroaktivni učinak, tj. neće utjecati na bodove koje su Članovi-korisnici već prikupili. 

12.2 Obavijest o izmjenama i dopunama objavit će se putem web stranice i/ ili elektroničkim putem (e-mail i/ ili putem Vibera i/ ili SMS-om).  

12.3 Izmjene i dopune Pravila korištenja stupaju na snagu 5. (petog) dana od dana objave na web stranici. Stupanjem na snagu novih Pravila programa stara pravila prestaju vrijediti.  

13. PREKID PROGRAMA LOJALNOSTI  

13.1 Organizator programa ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti FF program lojalnosti. U tom slučaju, obavijestit će Članove-korisnike o prekidu program lojalnosti putem web stranice i u FF Loyalty aplikaciji putem „push“ obavijesti najmanje 90 (devedeset) dana prije prekida. 

Nakon što nastupi prekid programa lojalnosti, bodovi se više ne mogu prikupljati te se ne mogu koristiti nagrade i pogodnosti definisana ovim uslovima i pravilima.


Newsletter


Budite prvi koji će saznati sve novosti vezane uz naš brend

Pročitajte našu Politiku privatnosti.

Certifikati

Kontinuirane investicije u savremeni proizvodni pogon i edukaciju uposlenika, upotreba posljednje tehnologije u proizvodnim procesima, te međunarodni certifikati kao što su ISO 9001:2015, HACCP, IFS i Halal, služe kao garancija za kvalitet Fine Food proizvoda.


 • Pofalićka 5,
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Politika privatnosti

 • 033 278-900
  info@finefood.ba

  ID: 4201798720007
  PDV: 201798720007