Odgovornost kompanija u prehrambenoj industriji je proizvesti i distribuirati na tržište proizvode koji su sigurni za krajnjeg potrošača i zadovoljavaju kriterije kvalitete.

Proizvođači se moraju pridržavati određenih higijenskih mjera u sklopu dobre proizvođačke prakse utemeljene na HACCP sistemima, koji se koristi u nastojanju da se kontinuirano podiže nivo kvalitete u kompaniji.

“Razvojna politika, definisana politika kvalitete i sigurnosti su opredjeljenje menadžmenta kompanije Fine Food. Integrisanje kvalitete u poslovnu politiku kao ključnog faktora za ukupan uspjeh firme i povećanje zadovoljstva naših kupaca, jednako kao i njihovo povjerenje, su najvažniji segmenti poslovanja kojem smo posvećeni”, saopšteno je iz Uprave Fine Food-a povodom dobijanja HACCP i ISO 9001:2015 certifikata. Kako kažu u ovoj domaćoj prehrambenoj kompaniji, sistem upravljanja kvalitetom je sastavni dio njihove strateške politike, a njeno poštivanje je opredijeljenost i obaveza svih uposlenika. Ocjenu usklađenosti proveo je Institut za certifakciju Sarajevo (ICS).

Fine Food inače posluje u okviru Badeco Adrie group koja je pravni sljedbenik Fabrike duhana Sarajevo (FDS) a koja ima 150 godina iskustva u proizvodnom sektoru. Nastala je akvizicijom kompanije sa dugogodišnjom tradicijom u pekarskoj industriji i novim proizvodnim pogonom u koji su uložena značajna finansijska sredstva, kako u tehnologiju i mehinizaciju procesa ostvaruje respektabilno mjesto među najozbiljnijim proizvođačkim kompanijama u regiji.

Fine Food trenutno upošljava 190 radnika i radnica i posluje sa 14 maloprodajnih objekta u Sarajevu, te planira svoje širenje i u ostale BH gradove kao i na druga tržišta. Prisutan je u svim trgovačkim lancima sa proizvodnim asortimanom što dodatno potvrđuje profesionalnost, kvalitet i povjerenje potrošača ali i partnera.
Implementacijom HACCP sistema i ISO 9001:2015 standarda Fine Food potrošačima i korisnicima svojih proizvoda želi pokazati spremnost i sposobnost da u kontinuitetu proizvodi i obezbjeđuje zdravstveno sigurnu hranu i koristi sirovine, opremu i materijale u kontaktu sa hranom (ambalažu), potpuno sigurne s aspekta mogućnosti kontaminacije hrane, što je svakako najbitniji elemenat povjerenja potrošača.

Standard temeljen na HACCP principima i ISO smjernicama uključuje elemente sistema sigurnosti hrane, sistema upravljanja kvalitetom i preduvjete za proizvodnju zdravstveno ispravnih i sigurnih proizvoda.

ISO 9001:2015 i HACCP su kompatibilne norme koje teže najboljem načinu zadovoljenja zahtjeva kupaca i zakonske regulative i korak su više za poslovanje proizvodno trgovačkih kompanija usmjeren na zdravstvenu ispravnost hrane.

Objavljeno 13.03.2020.